aryadenetim@gmail.com
İstanbul Turkey
(0216) 505 99 96

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI TANIM Asgari işçilik uygulaması; bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulama olup, kayıt

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER GİRİŞ Kamu ve özel teşebbüs eliyle yürütülen gayrimenkul sektörü, ekonomik büyümeyi etkileyen, diğer sektörlerle olan ilişkisi nedeniyle ekonomideki en önemli sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Sektörün büyümesi ile, bu sektöre girdi sağlayan diğer sektörlerde büyümektedir. Yoğun iş gücü

MUHASEBECİLERİN GELECEK VİZYONU

MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ GELİŞMELER   Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerine başlatılması ve tarih verilmesi, muhasebe mesleğini de yakından ilgilendirmektedir. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi 19 Temmuz 2002 tarihinde yayınladığı yönetmelik ile Avrupa Birliği Ülkelerinde IAS/IFRS ‘ye uyumlu muhasebe standartlarının, 2005 yılından itibaren Konsolide

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME

FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME STANDARTLARI GENEL ÇERÇEVESİ  ULUSLARARASI  DENETİM STANDARDI 300   GİRİŞ Değerlemeler, hem finans piyasalarında hem de diğer pazarlarda kullanılmakta olup, finansal tabloların hazırlanmasında, yasal düzenlemelere uyum sağlanmasında veya teminatlı borçlanmaların ve işlem etkinliğinin desteklenmesinde dayanak olarak

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Değerlemenin mikro ve makro ekonomik tüm olaylar içerisinde gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, bu ilişkilerde ortak bir ölçüye ihtiyaç duyulması sonucu hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik ilişkilerin

KONUT ARZINI ETKİLEYEN MALİYETLER

KONUT ARZINI ETKİLEYEN MALİYETLER MALZEME VE İŞGÜCÜ MALİYETLERİ   GİRİŞ Farklı sektörleri de etkileyen inşaat sektörü, ulaşımdan enerji üretimine, madenciliğe kadar ekonominin birçok alt sektörünü de etkileyerek piyasaya etki etmektedir. Özellikle çimento, demir-çelik, cam, boya, yalıtım gibi önemli sanayi sektörleri inşaat sektöründeki

GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HASILAT PAYLAŞIM MODELİ   KAVRAM VE TANIM Hasılat paylaşım yöntemi; bağımsız bölümlerin satış hasılatından belli oranda pay alma karşılığında; arsa sahibinin arsa teslimini, yüklenicinin ise yapılacak bağımsız bölümlerin inşasını sözleşme ile üstlendiği arsa temin/pazarlama yöntemidir. Öğretideki gelir paylaşımına

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNDA DÜZENLENEN ESER SÖZLEŞMELERİ

6098 SAYILI BORÇLAR KANUNDA DÜZENLENEN ESER SÖZLEŞMELERİ GİRİŞ İnşaat sektöründe karşımıza çıkan önemli sözleşmelerden biridir “Eser Sözleşmesi”. Taahhüt İşlerinde yapılan sözleşmeler, eser sözleşmesi olarak ifade edilmektedir. Açıkcası taahhüt işi ile Eser ifadesini bir türlü kafamda yan yana oturtamıyordum. Çünkü eser,daha çok sanatsal

COVİD 19 PANDEMİSİNİN GAYRİMENKUL PİYASASINA EKONOMİK ETKİLER

COVİD 19 PANDEMİSİNİN GAYRİMENKUL PİYASASINA EKONOMİK ETKİLERİ     GİRİŞ  Geçtiğimiz  yıl Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bir virüs olan Covid-19, şu anda bilmediğimiz binlerce taşıyıcı insanda bilinmeyen boyutlarda tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Öncelikle içinde olduğumuz belirsizlik ortamı ve hükümet tarafından