Sunmakta Olduğumuz Başlıca Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Mali Denetim Hizmetleri

Doğru şirket türünün belirlenmesi, şirket kuruluşu, şirket defterlerinin tutulması vb vergi danışmanlığı hizmetlerini sunuyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri

İşe giriş ve çıkış bildirgesi, aylık bildirge, bordrolama ve diğer Sosyal güvenlik kurumu işlemlerinizin tamamını gerçekleştiriyoruz.

Beyanname Hizmetleri

K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizlerinin yapılmasını sağlıyoruz

Şirket Kuruluş Ve Örgütlenme Hizmetleri

Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited) Anonim Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel kurul işlemlerinin yapılmasını gerçekleştiriyoruz

Dış Kaynak Temini Hizmetleri

Bordrolama Cari Hesap Mutabakatları Banka Kayıtlarının girilmesi Ay içi evrak ve diğer hareket girişleri Muhasebe Sistemi Kurulması Finans Sistemi Kurulmasını saglıyoruz

Devlet Teşvikleri ve Destek Hizmetleri

Şirketinize vizyon ve finansal destek kazandırabilecek çözümler konusunda profesyonel danışmanlık sağlıyoruz.

BİLGİNİZ OLSUN !

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun

b6728 sayılı Torba Kanun 9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun, 1’i geçici madde olmak üzere...

Muhasebecilerin Gelecek Vizyonu

MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ GELİŞMELER: Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerine başlatılması ve tarih verilmesi, muhasebe mesleğini de yakından ilgilendirmektedir. Avrupa Birliği...

E-ticaret girişimci adaylarına tavsiyeler

E-ticaret sitesi sayısının her geçen gün arttığı Türkiye’de hala birçok e-ticaret sitesi satış yapmaktan, müşterilerini artırmadan ciddi anlamda uzak....

Aklınıza Takılan İŞ'mi ? Çözüm Üretiyoruz

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPAR

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPAR

VERİLERİ OBJEKTİF YORUMLAR

VERİLERİ OBJEKTİF YORUMLAR

ANALİZİ NET ORTAYA KOYAR

ANALİZİ NET ORTAYA KOYAR

DOĞRU ZAMANDA  DOĞRU ALANDA ORTAK AKIL VE DOĞRU STRATEJİ İZLEYEREK

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ALANDA ORTAK AKIL VE DOĞRU STRATEJİ İZLEYEREK

HEDEFLERİNİZE ULAŞMADA YOL GÖSTERİYORUZ

NEDEN ARYA DENETİM

ARYA DENETİM MALİMÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

HİZMET İLKEMİZ VE SEKTÖR GRUPLARI

İlk Önceliği insan ilişkileri olan devamlı ve sağlıklı iletişime son derece önem veren Arya Denetim, iş yapma modellerinin temeline İnsanı ve İletişimi yerleştirmiştir

Bilim ve Teknoloji ne kadar gelişip ilerlese de, onu kullanacak insana her daim muhtaçtır.
Müşterilerimizin iş taleplerinin karşılanmasında ve çözüm bekleyen konularının halledilmesinde kapalı sistem çözümler yerine şeffaf, anlaşılır ve bilgi akış kanallarının sürekli açık olduğu çalışma şekillerini uygularız.Böylelikle müşterilerimizin kendi meselelerini halletme kabiliyetlerini ortaya çıkarmalarına katkıda bulunmuş oluruz.

                                        ARYA DENETİM MALİMÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

İNŞAAT

90%

TELEKOM

80%

BİLİŞİM

60%

ENERJİ

50%

TEKSTİL

30%

PROFESYONEL VE UZMAN KADROMUZLA