aryadenetim@gmail.com
İstanbul Turkey
(0216) 505 99 96

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI TANIM Asgari işçilik uygulaması; bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulama olup, kayıt

MUHASEBECİLERİN GELECEK VİZYONU

MUHASEBE MESLEĞİNDEKİ GELİŞMELER   Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerine başlatılması ve tarih verilmesi, muhasebe mesleğini de yakından ilgilendirmektedir. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi 19 Temmuz 2002 tarihinde yayınladığı yönetmelik ile Avrupa Birliği Ülkelerinde IAS/IFRS ‘ye uyumlu muhasebe standartlarının, 2005 yılından itibaren Konsolide