Ülkemizde binlerce iş arayan genç bulunuyor. İş arayan gençlerin kendi işlerini yapmaları ve hatta işveren olmaları için Mayıs 2016’da bir teşvik yayınlandı.
Devlet teşviki kimler için?
Adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibari ile 29 yaşını doldurmamış olan tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılı itibari ile 3 vergilendirme dönemi boyunca elde edecekleri toplam 75.000 TL kazançları gelir vergisine tabii tutulmayacaktır. Örnek vermek gerekirse vergileneceğiniz ilk yıl 50.000 TL fatura kestiniz; 30.000 TL de iş ile ilgili gideriniz oldu (işyeri kira; akaryakıt; eleman vs) ve 20.000 TL gelir beyan ettiniz. İşte bu gelir için vergilendirilmeyeceksiniz.
Devlet teşvikinin şartları neler?
Ancak bu teşvikten yararlanmanın bazı koşulları bulunuyor. Bu koşulları aşağıda sıraladım:
İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması
Kendi işinde bilfiil çalışılması veya kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi
İşin yürütülmesi için eleman çalıştırılması ya da askerlik gibi geçici süre ara verilmesi istisna şartını ihlal sayılmayacaktır.
Faaliyet ortaklık halinde yapılıyorsa işe başlama tarihi itibari ile tüm ortakların aynı şartları taşıyor olması
Örneğin ortakların biri bile işe başlama tarihi itibari ile 30 yaşında olursa, tüm ortakların istisnadan faydalanma imkanı kaybolacaktır.
Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması
Bu durumda istisna hakkınızı kaybetmemek için ortak olmadan işi bilfiil kişinin yürütmesi ve fatura kesmesi daha uygun olacaktır.
Ölüm nedeni ile devralınması hariç olmak üzere; devralınacak işletme ya da mesleki faaliyetin eş veya 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlardan olmaması
Örneğin; babanıza ait boya atölyesini devralırsanız babanızın 1. derece kan hısmı olması nedeniyle bu istisnadan yararlanamazsınız.
Eğer 29 yaşında veya daha gençseniz ve ilk defa kendi işinizi yapacaksanız yaşınız ilerlemeden bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.
Yapabileceğiniz işleri burada tek tek sıralamamız pek mümkün değil ancak ticari, zirai veya mesleki işler yapabilirsiniz. Örneğin avukatlık mesleğini kendiniz yapmak istediğinizde bu istisnadan yararlanma şansınız var. Hatta avukatlık mesleğinde adınıza yapılan vergi tevkifatlarının red ve iade edilmesi mümkündür. Örneğin bir vergileme döneminde 120.000 TL serbest meslek kazancınız var ve yapılan ödemeler üzerinden 24.000 TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. 120.000 TL’ye üzerine 75.000 TL’lik istisna tutarı uygulanacak olup kalan 45.000 TL üzerinden vergi hesaplanacaktır. Ancak hesaplanan vergiden adınıza ödenen vergi kesintilerinin düşülmesi mümkündür ve mahsup yolu ile indirilemeyen vergi kesintilerinin de red ve iadesi mümkün bulunmaktadır.
Eğer kendi işinizi yapmayı düşünüyorsanız ve şirket kurmak, fatura kesmek konular gibi konular gözünüzde büyüyor ise bir mali müşavir ile görüşmenizi tavsiye ederim.
Girişimcilik ile ilgili içerikler e-postanıza düşsün isterseniz Paraşüt Blog Bülteni’ne abone olabilirsiniz:
Bloga Abone Olun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.