Muhasebe ve Destek Hizmetleri

  • Defter Tutma
  • Anonim ve Limited Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri
  • Bordrolama ve Sosyal Güvenlik İşlemleri
  • Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları