aryadenetim@gmail.com
İstanbul Turkey
(0216) 505 99 96

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Değerlemenin mikro ve makro ekonomik tüm olaylar içerisinde gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde, bu ilişkilerde ortak bir ölçüye ihtiyaç duyulması sonucu hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Ekonomik ilişkilerin

KONUT ARZINI ETKİLEYEN MALİYETLER

KONUT ARZINI ETKİLEYEN MALİYETLER MALZEME VE İŞGÜCÜ MALİYETLERİ   GİRİŞ Farklı sektörleri de etkileyen inşaat sektörü, ulaşımdan enerji üretimine, madenciliğe kadar ekonominin birçok alt sektörünü de etkileyerek piyasaya etki etmektedir. Özellikle çimento, demir-çelik, cam, boya, yalıtım gibi önemli sanayi sektörleri inşaat sektöründeki