Gelir İdaresi Başkanlığı, e-posta abonelerine, 30 Mayıs 2016 tarih ve Gİ 2016-45 sayılı ve “Tapu İşlemlerinizde Gayrimenkulün Gerçek alım Satım Bedelini Beyan Ediniz” konulu özet bir yazı ve yazının ekinde de; bir broşür ile konu hakkında hazırlanmış soru/cevapların yer aldığı bir linki göndermiş.

Son günlerde sohbetler arasında konu ile ilgili birçok kişiye ödeme emirleri geldiğini duyuyoruz. Hatta gazetemizin ustalarından İbrahim Paker 4 Haziran 2016 tarihinde; “Konut satışında vergi cezası” başlıklı bir yazı yazarak konu hakkında bilgiler aktarmıştı.

Ben de bugün Gelir İdaresi’nden e-posta kutuma düşen konu ile ilgili yazıyı paylaşmak istedim.

Yazı sayın abonemiz diye başlıyor ve devamında:

“Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi, ayrıca beyanı gereken bir kazancın doğması halinde gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Doğru ve tam ödenmeyen tapu harçları alıcı ile satıcıdan ayrı ayrı cezalı olarak tahsil edilmektedir.” deniyor.

Ardından şöyle devam ediyor:

“Taşınmazlarla ilgili her türlü tapu ve tescil işlerinin yapılması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı ise Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

Tapu ve kadastro işlemlerinden 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifede yer alanlar, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.

Tapu müdürlükleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını Gelir İdaresi Başkanlığına düzenli olarak bildirmektedirler. Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkullere ilişkin olarak tapu bilgilerinin yanı sıra birçok kamu ve özel sektör kurumundan düzenli bir şekilde bilgi temin etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı farklı kurum ve kuruluşlardan alınan bu verileri analiz etmekte ve vergisel yükümlülüklerin mükellefler tarafından tam ve doğru bir biçimde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda gayrimenkullere ilişkin olarak ödenmesi gereken harçların doğruluğu kontrol edilmekte ve eksik ödenen miktarlar, vergi dairelerince mükelleflerden cezalı olarak tahsil edilmektedir.

Bu nedenle tapu müdürlüklerinde alım satım işlemi yapan tarafların, konuya yönelik olarak bilgilendirilmesi mahiyettinde hazırlanan soru/cevaplara aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

Tapu devir işlemi yapacak vatandaşlarımızın vergi kayıp kaçağına imkan vermeyecek şekilde beyanda bulunmaları menfaatleri açısından önem arzetmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.